Instituttlunsj: Sladder, snakk og saklige hensyn - En granskning av Forfatterforeningens æresrett 1945-46

Anine Kierulf og Jørn Øyrehagen Sunde innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Den norske Forfatterforenings æresrett ble opprettet på foreningens første styremøte etter frigjøringen, 15. mai 1945: «Besluttedes opnevnt en æresrett med mandat til å foreta innstilling ang. de medlemmer som på grunn av nasjonal svikt under krigen har gjort sig uverdig til å være foreningens medlemmer, samt å foreta de nødvendige skritt likeoverfor dem som ved mindre god holdning har kunnet svekke foreningens anseelse, kfr. vedlagte avisutklipp.»

Under en pressekonferanse avholdt 15. november 2018 i forbindelse med markering av Forfatterforeningens 125-års jubileum, beklaget Forfatterforeningen æresrettens virke og dens beslutninger som rammet 17 medlemmer av Forfatterforeningen.

Beklagelsen ledet til et offentlig ordskifte. En av deltakerne, forfatteren Kjartan Fløgstad, ba etter noen tid om at beklagelsen skulle behandles på Forfatterforeningens årsmøte 24. mars 2019, som vedtok at «styret skal setta ned ei granskningsgruppe som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram ei innstilling til neste årsmøte.»

Æresrettsutvalget leverte sin rapport til Forfatterforeningen 9. mars 2020. Den skulle blitt behandlet på foreningens årsmøte 21. mars, men behandlingen ble utsatt på grunn av korona-smittevernstiltakene.

To av utvalgets medlemmer vil presentere de funn utvalget gjorde under granskingen av Forfatterforeningens æresretts virke i 1945-46.

Publisert 9. mars 2020 08:44 - Sist endret 4. mai 2020 13:37