Instituttlunsj: Forslag til ny krisefullmaktslov

Benedikte Moltumyr Høgberg ledet beredskapshjemmel- utvalget. Hun innleder om lovforslaget, samt bakgrunn og behov for en slik krisefullmaktslov. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Prfessor Benedikte Moltumyr Høgberg

Benedikte Moltumyr Høgberg. Foto: UiO

Beredskapshjemmelutvalget leverte i juni NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer til Justisdepartementet. Utvalgets mandat var å utrede og fremme forslag til en sektorovergripende fullmaktshjemmel og suspensjonshjemmel til bruk i ekstraordinære krisesituasjoner for landet.

Utvalget har lagt frem forslag til en egen krisefullmaktslov som vil gi regjeringen kompetanse til bl.a. å fravike annen lovgivning på visse vilkår. Høringsfrist til departementet løper ut 20. desember 2019.

Publisert 12. des. 2019 14:16 - Sist endret 12. des. 2019 14:55