Instituttlunsj (utvidet): NAV-saken

Utvalget som har gransket NAV-saken, leverte 4.august i år sin rapport, NOU 2020: 9 Blindsoner.

Utvalgets leder professor Finn Arnesen, Senter for Europarett, innleder om arbeidet med rapporten.

NAVs logo

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rapporten inneholder mange sentrale EØS-, forvaltnings- og velferdsrettslige tema som bør ha stor interesse for alle IOR-ansatte.

Den behandler implementeringen av EØS-rett i norsk rett, masseforvaltning på et rettighetsområde, manglende rettssikkerhet for sårbare og uorganiserte rettighetshavere, konsekvenser av fragmentering av offentlig forvaltning og mangelfull kontroll.

Ingunn Ikdahl og Christoffer Eriksen, IOR, vil ha forberedte kommentarer. Deretter inviteres det til åpen diskusjon.

Som et ledd i forberedelsene til seminaret anbefales det at Ingunn og Christoffers nye blogg om saken leses.

Den planlaget uformelle samlingen etter seminaret med lett servering er avlyst pga smittevernhensyn-

Seminaret finner sted digitalt på Zoom.

Velkommen!

Publisert 25. aug. 2020 13:31 - Sist endret 13. okt. 2020 18:07