Instituttlunsj: Rettskultur og samanliknande rett - ny bok og ny komparativ metode

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Comparing Legal Cultures. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

Jørn Øyrehagen Sunde. Foto: UiO

Haust 2020 kom den andre og utvida utgåva av Comparing Legal Cultures på Fagbokforlaget, redigert av Søren Koch (Bergen) og Jørn Øyrehagen Sunde.

Den skal brukast som lærebok ved fem juridiske lærestadar i Norge, og er med sine over 800 sider ei av dei største lærebøkene i komparativ rett som er utgjevne.

I boka vert rettskulturen i 15 land (12 europeiske ved sida av USA, Australia og Kina) presentert etter ein rettskulturell modell utvikla av Sunde.

Same modellen er òg lagt til grunn i The Character of Petroleum Licenses - A Legal Cultural Analysis, redigert at Tina Soleiman Hunter, Ernst Nordtveit og Jørn Øyrehagen Sunde, som kjem ut på Edward Elgar Publishing seinare i haust.

Tema for føredraget er denne rettskulturelle modellen presentert som ein komparativ metode.

Publisert 21. aug. 2020 09:56 - Sist endret 27. aug. 2020 16:17