Instituttlunsj: Ny opplæringslov og hovedtrekkene i utvalgets forslag

Om arbeidet med NOU 2019:23 Ny opplæringslov og hovedtrekkene i utvalgets forslag ved leder av utvalget Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum

Jon Christian Fløysvik Nordrum. Foto: UiO

Opplæringslovutvalget la frem sitt forslag til ny opplæringslov NOU 2019:23 før jul.

Utredningen er et nybrottsarbeid på flere måter. Det er et eget kapittel i utredningen om klart lovspråk og utvalget arbeidet mer med lovspråket enn det som har vært vanlig i lovutredninger.

Utredningen inneholder også et kapittel om involvering av barn og barnekonsekvensanalyse og et kapittel om implementering.

Publisert 5. mars 2020 10:22 - Sist endret 15. apr. 2020 08:50