Instituttlunsj: Om LAW22JULY: RIPPLES - Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt tverrfaglige prosjekt RIPPLES som er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Ringer i vann.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva slags rolle har jussen i å gjenopprette og støtte opp under samfunnssikkerheten i etterkant av av voldelig ekstremisme?

Det tverrfaglige prosjektet RIPPLES kartlegger og problematiserer et knippe av de rettslige ettervirkningene av 22. juli. 

Publisert 2. juni 2020 12:33 - Sist endret 27. aug. 2020 16:15