2021

Kommende

Professor Jørn Øyrehagen Sunde
Tid og sted: 6. apr. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek eller Zoom

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Mellom utopi og dystopi - Rettsstaten i det 21. hundreåret. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.