2021

Kommende

Tid og sted: 27. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Bildet kan inneholde: atmosfære, verden, rom, astronomisk objekt.
Tid og sted: 11. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Helene Gundhus fra IKRS, Stein Ulrich og stipendiat Martin Nøkleberg fra IKRS innleder om Schengen som en pedagogisk prosess, med utgangspunkt i rapporten "Schengen evaluation: An educational experience. The example of Norway".

Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Tidligere

Portrett av Heather Broomfield
Tid og sted: 13. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Ekstern stipendiat Heather Broomfield fra Digitaliseringsdirektoratet innleder om sitt ph.d.-prosjekt. Veileder er Malcolm Langford. Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde
Tid og sted: 6. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Mellom utopi og dystopi - Rettsstaten i det 21. hundreåret. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 23. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030. Professor og fakultetstyremedlem Ole Kristian Fauchald innleder kort.

Instituttledelsen vil også orientere om en snart forestående spørreundersøkelse om forskningsorganiseringen ved fakultetet.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 16. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Denne instituttlunsjen er utsatt. Ny dato annonseres senere.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 16. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

MERK NY DATO (16/2)

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Comparing Legal Cultures. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Foto av bygningen Domus Bibiotheca
Tid og sted: 9. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Fire nye IOR-vitasser presenterer seg, sammen med ekstern stipendiat Guri Hjallen Eriksen. Eriksen er tilbake i Oslo og skal sitte i DB når det er mulig i innspurtfasen sin. Instituttledelsen vil også orientere om pågående tilsettingsprosesser.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Ringer i vann.
Tid og sted: 19. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt nye tverrfaglige prosjekt, RIPPLES. Dette er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.