2021

Tidligere

Portrett av Sigrid Stokstad
Tid og sted: 7. des. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Førsteamanuensis Sigrid Stokstad holder sin tiltredelsesforelesning.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Christina Voigt
Tid og sted: 23. nov. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Professor Christina Voigt innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og sted: 9. nov. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Hans Christian Bugge vil presentere boken "Klimarett" som han har redigert, og noen tanker om klimarett som rettsdisiplin.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor Arvid Aage Skaar
Tid og sted: 26. okt. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Arvid Aage Skaar fylte 70 år sommeren 2020, og fratrådte sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett ved utgangen av desember 2020. Han holder nå sin fratredelsesforelesning, som ble utsatt på grunn av pandemien.

Instituttleder Inger Johanen Sand leder lunsjen.

 

Bilde av bokens omslag.
Tid og sted: 28. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor emerita Anne Robberstad innleder med utgangspunkt i sin bok «Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker».

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og sted: 14. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor Anne Hellum og professor Vibeke Blaker Strand innleder om sin nye bok.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Alf Petter Høgberg
Tid og sted: 31. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Professor Alf Petter Høgberg innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 24. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Innledninger vedv professor Jo Stigen og professor Johan Boucht, IOR, og seniorrådgiver Ingrid Wirum fra Riksadvokaten.

Bilde av bygningen Domus Bibliotheca
Tid og sted: 17. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Velkommen til et nytt semester!  Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen. Det blir presentasjoner av nyansatte og informasjon om aktuelle saker.

Tid og sted: 15. juni 2021 12:0015:00, Zoom og utendørs

Innledning ved professor Christoffer C. Eriksen:

«Et nytt spor for statsmaktenes samspill? Om Stortingets spørsmål til Høyesterett i saken om EUs fjerde jernbanepakke.»

Instituttleder Inger Johanne Sand er ordstyrer.  

Bildet kan inneholde: atmosfære, verden, rom, astronomisk objekt.
Tid og sted: 1. juni 2021 12:0013:00, Zoom

Innledninger ved forsker Gunnveig Grødeland fra Institutt for klinisk medisin, UiO, og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, IOR.

Instituttleder Inger Johanne Sand er ordstyrer.  

Bildet kan inneholde: atmosfære, verden, rom, astronomisk objekt.
Tid og sted: 11. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Helene Gundhus fra IKRS, Stein Ulrich og stipendiat Martin Nøkleberg fra IKRS innleder om Schengen som en pedagogisk prosess, med utgangspunkt i rapporten "Schengen evaluation: An educational experience. The example of Norway".

Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Tid og sted: 27. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Heather Broomfield
Tid og sted: 13. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Ekstern stipendiat Heather Broomfield fra Digitaliseringsdirektoratet innleder om sitt ph.d.-prosjekt. Veileder er Malcolm Langford. Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde
Tid og sted: 6. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Mellom utopi og dystopi - Rettsstaten i det 21. hundreåret. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 23. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030. Professor og fakultetstyremedlem Ole Kristian Fauchald innleder kort.

Instituttledelsen vil også orientere om en snart forestående spørreundersøkelse om forskningsorganiseringen ved fakultetet.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 16. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

MERK NY DATO (16/2)

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Comparing Legal Cultures. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Foto av bygningen Domus Bibiotheca
Tid og sted: 9. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Fire nye IOR-vitasser presenterer seg, sammen med ekstern stipendiat Guri Hjallen Eriksen. Eriksen er tilbake i Oslo og skal sitte i DB når det er mulig i innspurtfasen sin. Instituttledelsen vil også orientere om pågående tilsettingsprosesser.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Ringer i vann.
Tid og sted: 19. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt nye tverrfaglige prosjekt, RIPPLES. Dette er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.