Instituttlunsj: presentasjoner av nyansatte

Fire nye IOR-vitasser presenterer seg, sammen med ekstern stipendiat Guri Hjallen Eriksen. Eriksen er tilbake i Oslo og skal sitte i DB når det er mulig i innspurtfasen sin. Instituttledelsen vil også orientere om pågående tilsettingsprosesser.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Foto av bygningen Domus Bibiotheca

Foro: UiO

Publisert 3. feb. 2021 10:53 - Sist endret 3. feb. 2021 10:53