Instituttlunsj / fakultetsseminar: Vaksinetilbud utenfor vaksineprogrammet - etiske og rettslige problemstillinger

Innledninger ved forsker Gunnveig Grødeland fra Institutt for klinisk medisin, UiO, og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, IOR.

Instituttleder Inger Johanne Sand er ordstyrer.  

Bildet kan inneholde: atmosfære, verden, rom, astronomisk objekt.

Foto: Shutterstock.

Regjeringen har nylig vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenom det nasjonale vaksineprogrammet og at covid19-vaksinen Astra-Zeneca skrotes. 

Denne avgjørelsen ble truffet på bakgrunn av råd fra et Ekspertutvalg

Hva er begrunnelsen for denne avgjørelsen? Hvilke etiske og rettslige spørsmål kan reises. 

Innledninger ved forsker Gunnveig Grødeland fra Institutt for klinisk medisin, UiO, og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, IOR.

Grødeland og Befring deltok begge i ekspertutvalget.

Fulltekst av rapporten kan lastes ned her

Zoom-lenke til arrangementet

https://uio.zoom.us/j/65235728488?pwd=TExOVW9hOXVERVRXbUtrcjdHNjF3QT09

 

Publisert 28. mai 2021 16:13 - Sist endret 1. juni 2021 10:36