Instituttlunsj: Rettskildelæren og rettsanvenders moralske ansvar for det gode resultat

Professor Alf Petter Høgberg innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg. Foto: UiO

Publisert 28. juni 2021 10:59 - Sist endret 5. juli 2021 21:26