Instituttlunsj: Likestillings- og diskrimineringsrett

Professor Anne Hellum og professor Vibeke Blaker Strand innleder om sin nye bok.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Publisert 28. juni 2021 10:52 - Sist endret 5. juli 2021 02:05