Instituttlunsj: Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker

Professor emerita Anne Robberstad innleder med utgangspunkt i sin bok «Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker».

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Bilde av bokens omslag.

Bokens omslag. Bilde: Universitetsforlaget.

Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen, basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis frem til mars 2021. 

Publisert 28. juni 2021 10:57 - Sist endret 5. juli 2021 21:28