Instituttlunsj: "Alt handler om skjønn". En undersøkelse av oppfatninger om skjønnsrom i dyrevelferdsforvaltningen

Førsteamanuensis Sigrid Stokstad holder sin tiltredelsesforelesning.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad. Foto: UiO

Publisert 28. juni 2021 11:36 - Sist endret 19. sep. 2022 15:59