2022

Kommende

Bildet kan inneholde: hvit, produkt, oransje, font, gul.
Tid og sted: 16. aug. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Randi Rørlien presenterer publiseringstall for IOR og går gjennom status for Open Access og Plan S

Tid og sted: 30. aug. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Instituttlunsj for Institutt for offentlig rett. Tema og innleder kommer.

Tid og sted: 13. sep. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Anine Kierulf presenterer status etter høringsrunden for NOU2022: Akademisk ytringsfrihet

Tid og sted: 27. sep. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Christophe Hillion presenterer prosjektet Enforcing the rule of law: What can the European Union do to prevent rule of law deterioration from within? (ENROL)

Tid og sted: 25. okt. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Instituttlunsj for Institutt for offentlig rett. Tema og innleder kommer.

Tid og sted: 8. nov. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Instituttlunsj for Institutt for offentlig rett. Tema og innleder for lunsjen kommer

Tid og sted: 6. des. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Instituttlunsj for Institutt for offentlig rett. Tema og innleder for lunsjen kommer

Tid og sted: 20. des. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Instituttlunsj for Institutt for offentlig rett. Tema og innleder for lunsjen kommer.

Tidligere

Tid og sted: 14. juni 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Professor Marit Halvorsen innleder om Lov om endring av juridisk kjønn som lærestykke: hvordan lovgivningsprosessen ikke bør gjennomføres.

Tid og sted: 24. mai 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Fakultets læringsmål krever at studenter kan argumentere skriftlig for et rettslig standpunkt. Hvordan skal det oppnås? Fagmiljøet fra CELL innleder.

Tid og sted: 10. mai 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Eivind Smith innleder om domstolenes perifere rolle i forvaltningsretten og noen årsaker til den.

Tid og sted: 3. mai 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Birgit Hellesnes presenterer sitt PhD-prosjekt "Norges Høyesteretts menneskerettsargumentasjon. Belyst ved et begrunnelsesperspektiv på retten til rettferdig rettergang"

Tid og sted: 26. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Institutt for offentlig rett holder lunsjseminar om ulike juridiske problemstillinger knyttet til krigen i Ukraina.

Tid og sted: 19. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Jon Christian Fløysvik Nordrum og Ingunn Ikdahl presenterer NAV-avtalen og prosjektet digital velferdsstat.

Tid og sted: 5. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Malcolm Langford presenterer NFR-prosjektet COPIID - Compliance Politics and International Investment Disputes

Tid og sted: 22. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Vibeke Blaker Strand og Kirsten Sandberg innleder med utgangspunkt i sin artikkel i den kommende boka "Kjønn og rett".

Tid og sted: 8. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Anne Robberstad holder sin fratredelsesforelesning.

Portrettbilde av Erik Magnus Boe
Tid og sted: 8. feb. 2022 12:0013:00, Zoom og/ eller Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Erik Magnus Boe innleder med utdrag fra sin bok 'Rettskildelære under debatt' fra 2021.

Instituttleder Kirsten Sandberg leder seminaret.

Tid og sted: 25. jan. 2022 12:0013:00, Zoom (lenke distribueres til alle på IOR rett før arrangementet starter)

Presentasjon av utkast til valgemnerapport, ved arbeidsgruppens leder Tarjei Bekkedal og studiedekan Marianne Jenum Hotvedt.