IOR Instituttlunsj: Feil i rettsanvendelsen

Instituttlunsj ved Institutt for offentlig rett. Benedikte Høgberg innleder over temaet "Feil i rettsanvendelsen".

Publisert 30. juni 2022 14:14 - Sist endret 17. aug. 2022 11:49