Tidligere arrangementer

Bildet kan inneholde: hvit, produkt, oransje, font, gul.
Tid og sted: 16. aug. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Randi Rørlien presenterer publiseringstall for IOR og går gjennom status for Open Access og Plan S

Tid og sted: 14. juni 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Professor Marit Halvorsen innleder om Lov om endring av juridisk kjønn som lærestykke: hvordan lovgivningsprosessen ikke bør gjennomføres.

Tid og sted: 24. mai 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Fakultets læringsmål krever at studenter kan argumentere skriftlig for et rettslig standpunkt. Hvordan skal det oppnås? Fagmiljøet fra CELL innleder.

Tid og sted: 10. mai 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Eivind Smith innleder om domstolenes perifere rolle i forvaltningsretten og noen årsaker til den.

Tid og sted: 3. mai 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Birgit Hellesnes presenterer sitt PhD-prosjekt "Norges Høyesteretts menneskerettsargumentasjon. Belyst ved et begrunnelsesperspektiv på retten til rettferdig rettergang"

Tid og sted: 26. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Institutt for offentlig rett holder lunsjseminar om ulike juridiske problemstillinger knyttet til krigen i Ukraina.

Tid og sted: 19. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Jon Christian Fløysvik Nordrum og Ingunn Ikdahl presenterer NAV-avtalen og prosjektet digital velferdsstat.

Tid og sted: 5. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Malcolm Langford presenterer NFR-prosjektet COPIID - Compliance Politics and International Investment Disputes

Tid og sted: 22. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Vibeke Blaker Strand og Kirsten Sandberg innleder med utgangspunkt i sin artikkel i den kommende boka "Kjønn og rett".

Tid og sted: 8. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Anne Robberstad holder sin fratredelsesforelesning.

Portrettbilde av Erik Magnus Boe
Tid og sted: 8. feb. 2022 12:0013:00, Zoom og/ eller Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Erik Magnus Boe innleder med utdrag fra sin bok 'Rettskildelære under debatt' fra 2021.

Instituttleder Kirsten Sandberg leder seminaret.

Tid og sted: 25. jan. 2022 12:0013:00, Zoom (lenke distribueres til alle på IOR rett før arrangementet starter)

Presentasjon av utkast til valgemnerapport, ved arbeidsgruppens leder Tarjei Bekkedal og studiedekan Marianne Jenum Hotvedt.

Portrett av Sigrid Stokstad
Tid og sted: 7. des. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Førsteamanuensis Sigrid Stokstad holder sin tiltredelsesforelesning.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Christina Voigt
Tid og sted: 23. nov. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Professor Christina Voigt innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og sted: 9. nov. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Hans Christian Bugge vil presentere boken "Klimarett" som han har redigert, og noen tanker om klimarett som rettsdisiplin.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor Arvid Aage Skaar
Tid og sted: 26. okt. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Arvid Aage Skaar fylte 70 år sommeren 2020, og fratrådte sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett ved utgangen av desember 2020. Han holder nå sin fratredelsesforelesning, som ble utsatt på grunn av pandemien.

Instituttleder Inger Johanen Sand leder lunsjen.

 

Bilde av bokens omslag.
Tid og sted: 28. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor emerita Anne Robberstad innleder med utgangspunkt i sin bok «Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker».

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og sted: 14. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor Anne Hellum og professor Vibeke Blaker Strand innleder om sin nye bok.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Alf Petter Høgberg
Tid og sted: 31. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Professor Alf Petter Høgberg innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 24. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Innledninger vedv professor Jo Stigen og professor Johan Boucht, IOR, og seniorrådgiver Ingrid Wirum fra Riksadvokaten.

Bilde av bygningen Domus Bibliotheca
Tid og sted: 17. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Velkommen til et nytt semester!  Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen. Det blir presentasjoner av nyansatte og informasjon om aktuelle saker.

Tid og sted: 15. juni 2021 12:0015:00, Zoom og utendørs

Innledning ved professor Christoffer C. Eriksen:

«Et nytt spor for statsmaktenes samspill? Om Stortingets spørsmål til Høyesterett i saken om EUs fjerde jernbanepakke.»

Instituttleder Inger Johanne Sand er ordstyrer.  

Bildet kan inneholde: atmosfære, verden, rom, astronomisk objekt.
Tid og sted: 1. juni 2021 12:0013:00, Zoom

Innledninger ved forsker Gunnveig Grødeland fra Institutt for klinisk medisin, UiO, og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, IOR.

Instituttleder Inger Johanne Sand er ordstyrer.  

Bildet kan inneholde: atmosfære, verden, rom, astronomisk objekt.
Tid og sted: 11. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Helene Gundhus fra IKRS, Stein Ulrich og stipendiat Martin Nøkleberg fra IKRS innleder om Schengen som en pedagogisk prosess, med utgangspunkt i rapporten "Schengen evaluation: An educational experience. The example of Norway".

Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Tid og sted: 27. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.