Kommende arrangementer

Professor emeritus Ulf Stridbeck
Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Ulf Stridbeck innleder som del av sin 70-årsmarkering.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum
Tid og sted: 19. mai 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Om arbeidet med NOU 2019:23 Ny opplæringslov og hovedtrekkene i utvalgets forslag ved leder av utvalget Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.