Konferanser og seminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 10. okt. 2018 15:30 - 18:30, Professorboligen, Universitetshagen

Vi inviterer til filmseminar og debatt.

Plante i tørr jord.
Tid og sted: 15. nov. 2018 09:00 - 15:30, Professorboligen, Universitetshagen

Fasen før sak anlegges er lovregulert, men de rettslige problemstillingene er bare i liten grad reflektert i rettspraksis og juridisk litteratur. Fasen før sak anlegges byr også på viktige strategiske overveielser for partene når det gjelder for eksempel forhandlinger med tanke på mulig forlik.