Castbergs minneforelesning: The Past, Present and Future of the European Court of Human Rights

Professor Mikael Rask Madsen, Director of iCourts, Center of Excellence for International Courts, University of Copenhagen innleder.

Castbergs minneforelesning

Castbergs minneforelesning er et årlig arrangement ved Institutt for offentlig rett, til minne om professor Frede Castberg (1893-1977) - grunnlegger av Institutt for statsrett og folkerett (som i dag heter Institutt for offentlig rett).

Castberg var en sentral skikkelse i 1900-tallets norske rettsvitenskap, med et omfattende forfatterskap i statsforfatningsrett, forvaltningsrett, folkerett og rettsfilosofi. «Norges statsforfatning» i to bind (første gang utgitt i 1935) regnes som et av hans hovedverk.

Han stod blant annet bak innføringen av statsvitenskap som fag ved Universitetet i Oslo. Castberg ble dekanus ved Det juridiske fakultet, og var i to perioder universitetets rektor.

Frede Castberg var folkerettskonsulent for Utenriksdepartementet i mer enn 50 år og Norges representant i den europeiske menneskerettighetskommisjon. Hans posisjon utenfor Norges grenser trer blant annet frem ved at han var æresdoktor ved en rekke utenlandske universiteter og preses (styreformann) ved Folkerettsakademiet i Haag.

Ytterligere informasjon om Frede Castberg

Publisert 1. des. 2016 10:40 - Sist endret 25. jan. 2017 11:38