2018

Tidligere

Tid og sted: 7. mai 2018 14:1517:00, Professorboligen, Universitetets hage

Juridisk metode står helt sentralt i utviklingen av rettsvitenskapen og har over tid vært preget av ulike teorier og praksis. Den rettsvitenskapelige debatt om metode og rettslig tenkemåte utfordres i dag av flere trekk ved rettens og samfunnets utvikling. EU- og EØS-rettens betydning, menneskerettighetenes gjennomslag, flere internasjonale domstoler og lovgivning om komplekse teknologiske og etiske forhold er bare noen av utfordringene for retten og rettslig metode.

Jørn Øyrehagen Sunde og Alf Petter Høgberg er i ferd med å redigere en ny bok om rettslig metode med mange bidragsytere fra de juridiske fakultet i Bergen og Oslo. Castberg-seminaret vil i år presentere noen av disse bidragene og være med på å videreføre en debatt om rettsvitenskapens bidrag til utviklingen av rettslige metode. Redaktørene vil presentere prosjektet. Ytterligere fem deltakere vil bidra med ulike perspektiver på metode i et panel. Deretter inviteres det til åpen diskusjon. Alle er velkomne.

Velkommen til paneldebatt!