Castbergs minneseminar 2018: Utviklingen av rettslig metode - i teori og undervisning

Juridisk metode står helt sentralt i utviklingen av rettsvitenskapen og har over tid vært preget av ulike teorier og praksis. Den rettsvitenskapelige debatt om metode og rettslig tenkemåte utfordres i dag av flere trekk ved rettens og samfunnets utvikling. EU- og EØS-rettens betydning, menneskerettighetenes gjennomslag, flere internasjonale domstoler og lovgivning om komplekse teknologiske og etiske forhold er bare noen av utfordringene for retten og rettslig metode.

Jørn Øyrehagen Sunde og Alf Petter Høgberg er i ferd med å redigere en ny bok om rettslig metode med mange bidragsytere fra de juridiske fakultet i Bergen og Oslo. Castberg-seminaret vil i år presentere noen av disse bidragene og være med på å videreføre en debatt om rettsvitenskapens bidrag til utviklingen av rettslige metode. Redaktørene vil presentere prosjektet. Ytterligere fem deltakere vil bidra med ulike perspektiver på metode i et panel. Deretter inviteres det til åpen diskusjon. Alle er velkomne.

Velkommen til paneldebatt!

Paneldebatt

Debatten blir innledet med korte forberedte innlegg fra et panel med følgende deltakere:

  • Professor Christoffer Conrad Eriksen, Universitetet i Oslo
  • Professor Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo
  • Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen
  • Professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen
  • Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, Universitetet i Oslo
  • Professor Inger-Johanne Sand, Univeristetet i Oslo

Castbergs minneforelesning

Castbergs minneforelesning er et årlig arrangement ved Institutt for offentlig rett, til minne om professor Frede Castberg (1893-1977) - grunnlegger av Institutt for statsrett og folkerett (som i dag heter Institutt for offentlig rett).

Castberg var en sentral skikkelse i 1900-tallets norske rettsvitenskap, med et omfattende forfatterskap i statsforfatningsrett, forvaltningsrett, folkerett og rettsfilosofi. «Norges statsforfatning» i to bind (første gang utgitt i 1935) regnes som et av hans hovedverk.

Han stod blant annet bak innføringen av statsvitenskap som fag ved Universitetet i Oslo. Castberg ble dekanus ved Det juridiske fakultet, og var i to perioder universitetets rektor.

Frede Castberg var folkerettskonsulent for Utenriksdepartementet i mer enn 50 år og Norges representant i den europeiske menneskerettighetskommisjon. Hans posisjon utenfor Norges grenser trer blant annet frem ved at han var æresdoktor ved en rekke utenlandske universiteter og preses (styreformann) ved Folkerettsakademiet i Haag.

Ytterligere informasjon om Frede Castberg

Publisert 18. apr. 2018 14:51 - Sist endret 19. apr. 2018 14:45