Tidligere arrangementer

Tid og sted: 25. mai 2020 10:0026. mai 2020 13:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47, Oslo sentrum

Forskergruppen Konstitusjonelle (norske og komparative) studier ved Institutt for offentlig rett er vertskap for neste seminar i den nordiske seminarserien i konstitusjonell rett. Seminaret skulle vært avholdt våren 2020, men er utsatt i minst ett år.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:3017:00, Gamle Festsal

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Illustrasjon: kretskort med medisinsk tegn
Tid og sted: 18. nov. 2019 10:0019. nov. 2019 12:00, Veritas-senteret, Veritasveien 1, Høvikodden

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot innføringen av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er primært jurister med interesse for regulatoriske spørsmål knyttet til moderne medisin.

Tid og sted: 19. sep. 2019 14:1517:00, Professorboligen, Universitetets hage

This year’s Castberg lecture is given by Nicolaas Bel, Deputy Head of Unit for Justice policy and rule of law, European Union Agency for Fundamental Rights and Rule of Law. 

Professors Christophe Hillion and Hans Petter Graver, UiO, will give prepared comments before an open discussion.

Bilde av tekst fra stortingsforhandlingene 1836.
Tid og sted: 11. juni 2019 11:0012. juni 2019 14:00, Professorboligen, UiO

To dagers avslutningskonferanse i Oslo med boklansering for prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900

The flag of Finland, Iceland, Denmark, Sweden, and Norway against a blue sky
Tid og sted: 6. juni 2019 11:307. juni 2019 12:00, Professorboligen, University Garden, Karl Johans gate 47

Two-day conference in Oslo on how international law has been constructed and applied in Nordic public spheres and abroad

Taket i Gamle Festsal, UiO
Tid og sted: 4. juni 2019 09:005. juni 2019 17:00, Universitetets aula og Gamle festsal i Domus Academica, Karl Johans gate 47

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Den neste Lovkonferansen vil bli arrangert 6. og 7. juni 2023. Tema for Lovkonferansen 2023 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Tid og sted: 16. mai 2019 10:0016:00, Gamle Festsal

Ved Grunnlovens 200 års jubileum i 2014 var Grunnloven gjennom den største reformen siden vedtakelsen 17. mai 1814. I løpet av mai-dagene 2014 fikk Grunnloven et oppgradert kapittel om menneskerettigheter, og en ny og moderne språkdrakt med egen nynorsk-versjon. Tro det eller ei, men fem år er gått siden reformen! Vi tar et blikk tilbake på reformarbeidet og på hva som har skjedd i de fem årene som er gått etter 200 års jubileet. Velkommen til Gamle Festsal!

Deltakelse krever påmelding (frist 14. mai).

Preben Hodneland og Kjersti Dalseide spiller Terje Rød-Larsen og Mona Juul. Foto: Det Norske Teatret
Tid og sted: 21. mars 2019 18:0022:30, Det Norske Teatret

Siden 1948 har det vært konflikt om landområdene mellom Israel og Palestina. Hvordan få bitre fiender til å samles rundt forhandlingsbordet?

Vi får en introduksjon om Oslo-prosessen, debatterer og ser det kritikerroste teaterstykket Oslo.

Tid og sted: 28. feb. 2019 10:0015:30, Domus Nova, St. Olavs Plass, 7th floor, Lecture hall

The seminar will discuss arguments for and against criminalization of use and possession of drugs in light of a decision by The Constitutional Court of Georgia, stating that use of marijuana is protected by the Constitution. 

Plante i tørr jord.
Tid og sted: 15. nov. 2018 09:0015:30, Professorboligen, Universitetshagen

Fasen før sak anlegges er lovregulert, men de rettslige problemstillingene er bare i liten grad reflektert i rettspraksis og juridisk litteratur. Fasen før sak anlegges byr også på viktige strategiske overveielser for partene når det gjelder for eksempel forhandlinger med tanke på mulig forlik.

Big Data - samlet bruk av data fra ulike kilder.
Tid og sted: 6. juni 2018 11:307. juni 2018 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Institutt for offentlig rett ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot de rettslige aspektene av Big Data i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er jurister som arbeider med eller har interesse for digitalisering av helsesektoren.

Tid og sted: 4. juni 2018 15:0017:00, Professorboligen, Universitetshagen

I hvilken grad bistår voldgiftsdommere  - uformelt eller formelt - i forliksdrøftelser i voldgiftssaker, og i hvilken grad bør de gjøre det? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om voldgiftsdommerens rolle som forliksmekler.

Tid og sted: 24. mai 201825. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

Tid og sted: 22. mai 2018 09:0023. mai 2018 14:00, Professorboligen, Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

Tid og sted: 7. mai 2018 14:1517:00, Professorboligen, Universitetets hage

Juridisk metode står helt sentralt i utviklingen av rettsvitenskapen og har over tid vært preget av ulike teorier og praksis. Den rettsvitenskapelige debatt om metode og rettslig tenkemåte utfordres i dag av flere trekk ved rettens og samfunnets utvikling. EU- og EØS-rettens betydning, menneskerettighetenes gjennomslag, flere internasjonale domstoler og lovgivning om komplekse teknologiske og etiske forhold er bare noen av utfordringene for retten og rettslig metode.

Jørn Øyrehagen Sunde og Alf Petter Høgberg er i ferd med å redigere en ny bok om rettslig metode med mange bidragsytere fra de juridiske fakultet i Bergen og Oslo. Castberg-seminaret vil i år presentere noen av disse bidragene og være med på å videreføre en debatt om rettsvitenskapens bidrag til utviklingen av rettslige metode. Redaktørene vil presentere prosjektet. Ytterligere fem deltakere vil bidra med ulike perspektiver på metode i et panel. Deretter inviteres det til åpen diskusjon. Alle er velkomne.

Velkommen til paneldebatt!

Tøyen hovedgård
Tid og sted: 4. mai 2018 12:005. mai 2018 13:30, Tøyen hoverdgård

Universitetet i Oslo arrangerer det tredje norske rettshistorikermøtet.

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:0019:00, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian license.

Chair: professor Ola Mestad, Head of Department at Scandinavian Institute of Maritime Law

Tid og sted: 6. des. 2017 18:0019:30, Lødrups kjeller, Domus Media

Førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo innleder om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.

Tid og sted: 28. nov. 201729. nov. 2017, Kjerka, University of Oslo, Domus Media Vest

Don't miss this conference on sustainable business models! We will discuss how historical and institutional development of business models can be interpreted in light of what we today call the concept of ‘sustainability’ and how both contractual practices and regulation create incentives and obstacles to sustainable business behaviour. The presentations follow the paths of business firms from sixteenth century Europe to the future.

Tid og sted: 8. nov. 2017 15:0016:30, Domus Media, Kjerka

For decades, the Northern Sea Route has been one of the most contentious legal and political issues in U.S.—Soviet/Russian Arctic relations. These issues are becoming more acute as the ice is decreasing and the route is becoming more accessible. William E. Butler, John Edward Fowler Distinguished Professor of Law, will reflect on issues related to the current legal regime. 

Tid og sted: 19. sep. 2017 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Kostnadene knyttet til gjennomføring av ordinær tvisteløsning har gjennom lengre tid vært et tema som har bekymret både myndighetene og næringslivet, og ressursene som skal til synes bare å øke. Oppmerksomheten rundt alternativer til ordinær tvisteløsning har derfor blitt større de senere årene.

Tid og sted: 18. mai 201720. mai 2017, Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Stavern

Workshopen avholdes i Stavern 18-20. mai, på Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Stavern. Alle påmeldte vil tildeles eget rom på øvingssenteret. Program og øvrig informasjon oppdateres løpende.

Tid og sted: 23. mars 2017 19:0021:00, Frokostkjelleren

I samarbeid med strafferettsmiljøet ved Institutt for offentlig rett inviterer Den Norske Kriminalistforening til debattmøte om forslagene i NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov".

Tid og sted: 8. feb. 2017 15:0017:00, Professorboligen, Universitetets hage

Professor Mikael Rask Madsen, Director of iCourts, Center of Excellence for International Courts, University of Copenhagen innleder.