Tidligere arrangementer - Side 2

Tid og sted: 21. nov. 2016 13:0022. nov. 2016 12:00, Day 1 - 21.11.2016: Juridisk eksamenssal, Day 2 - 22.11.2016: Professorboligen

This seminar brings together leading international and Nordic scholars to discuss current topics with a focus on methodology and current issues in  light of different approaches by lawyers, political scientists and sociologists.

Forvaltningsrettsmiljøet ved institutt for offentlig rett inviterer til et seminar om ugyldighet og nullitet. Seminaret behandler rettsteoretiske og nordiske perspektiver av ugyldighet og nullitet i forvaltningsretten.

Tid og sted: 20. okt. 2016 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Tvisteloven er i ferd med å bli evaluert. Justisdepartementet har fått utarbeidet en rapport, "Evaluering av tvisteloven" (2013), og skal følge opp den med et høringsnotat som omtaler aktuelle endringer. Hvor langt oppfyller tvisteloven målene med loven? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om erfaringene med tvisteloven og behovet for endringer i loven.

Tid og sted: 22. sep. 2016 10:0023. sep. 2016 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

The annual Conference of the European Institute of Social Security (EISS) for 2016 will be hosted by the Department of Public and International Law at the University of Oslo Faculty of Law, in cooperation with the Norwegian Section of EISS. The topic of the conference is “Social Security and the changing concept of work”.

Tid og sted: 6. juni 2016 17:0018:30, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet tar for seg hvordan EØS-retten påvirker norsk forvaltningsrett.

Tid og sted: 6. juni 2016 13:3015:30, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

Tid og sted: 26. mai 2016 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Løser det offentlige tvister på riktig måte? Mekler stat og kommune i tvist med borgeren? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt.

Tid og sted: 10. mars 2016 12:0015:30, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.

Tid og sted: 3. des. 2015 09:0016:00, Rettshistorisk samling, 2.etg. Domus Bibliotheca

What are the manifold connections between judicial attitudes to political and ethnic minorities in times of repressive state policies?

Tid og sted: 24. nov. 2015 15:0018:00, Profesorboligen

Hvor godt fungerer tvisteloven ved forberedelse og gjennomføring av komplekse forretningsjuridiske saker? Høyesterettsdommer Ingvald Falch og advokat Amund Bjøranger Tørum har tatt til orde for å tilpasse tvisteloven for «storkravprosess». Forum for tvisteløsning inviterer til debatt.

OBS - endret sted. Debatten vil foregå i Professorboligen i bakhagen.

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:0014:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Til minne om Lucy Smith holder Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, sammen med Barneombudet en årlig fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 om barnets beste.

Tid og sted: 18. nov. 201520. nov. 2015, Professorboligen, Karl Johans gate 47

After 1814, the Norwegian Constitution was the only European constitution in force based on modern popular sovereignty. All other constitutions from the revolutionary period had been abolished. The idea of the Conference is to study the interest in and impact of the Norwegian Constitution in constitutional and political debates in other countries.

Tid og sted: 16. sep. 2015 14:0017:00, Professorboligen, Universitetets hage

Professor Jørn Øyrehagen Sunde og høyesterettsdommerne Arnfinn Bårdsen og Ingse Stabel vil ta oss gjennom Høyesteretts historie og veien videre.

Tid og sted: 10. juni 2015 09:3017:30, Nasjonalbiblioteket (Henrik Ibsens gate 110, Oslo), Det lille auditorium

En workshop for utvikling av prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815‒1900".

Tid og sted: 22. apr. 2015 12:0024. apr. 2015 16:00, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (Karl Johans gate 47)

Velkommen til 2. Nordiske rettshistorikermøtet i Oslo - en møteplass for rettshistorikere fra Norden.

Tid og sted: 10. apr. 2015 12:0014:00, Lødrupkjelleren, DM

Nikolai Winge (NMBU) innleder og tar utgangspunkt i en grunnleggende utfordring med vårt forvaltningssystem generelt og utmarksforvaltningen spesielt. Lovverket er fragmentert og sektorisert med en kompleks kompetansefordeling på tvers av sektorer og mellom beslutningsnivåer.

Tid og sted: 16. juni 201420. juni 2014, Oslo

The Congress will take place just one month after the 200th anniversary of the Norwegian Constitution which today stands as the second-oldest written Constitution in the world.

Tid og sted: 26. sep. 2011 08:3017:00, Voksenåsen hotell

Konferanse/workshop i regi av Forskergruppen Internationalization of Law.

Program

Tid og sted: 23. aug. 201025. aug. 2010, University of Oslo

                                                                                                            Chinese

This network conference is funded by the Research Council of Norway.

Tid og sted: 6. aug. 20107. aug. 2010, Bristol Hotel, Oslo

We invite internationally acclaimed women scholars to this conference. The intention is to create a network for women scholars and practitioners to support their engagement in international public law. We seek to pursue publication of the papers and conclusions of the roundtables in an anthology with an international publishing house thereafter. 

Tid: 15. okt. 2009 09:0016. okt. 2009 17:00
Tid og sted: 14. mai 2009 08:0017:00, Oslo (Second ILDC Colloquium)
Tid: 27. nov. 2008 09:0017:00

Should States Ratify Human Rights Conventions?

Preparatory Workshop 2:  Legitimacy

Tid: 16. okt. 2008 08:0017. okt. 2008 17:30
Tid: 15. mars 2007 09:0018. mars 2007 17:00