Lunsjseminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 15. aug. 2019 12:00 - 15:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Utvidet lunsjseminar.

Dag Michalsen innleder om: "Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære".

Eirik Holmøyvik innleder om: "Norsk statsrett og statsrettsteori anno 1919 i komparativt perspektiv".

Tid og sted: 12. sep. 2019 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jostein Garcia de Presno innleder om religion og stat i rettssaken mot Hans Nielsen Hauge.

Tid og sted: 19. sep. 2019 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Haakon Bekeng-Flemmen innleder om striden rundt skuespillet Guds grønne enger, som ledet til Øverland-saken og revisjonen av straffelovens § 142.

Tid og sted: 10. okt. 2019 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jørn Hagen innleder om eiendomsretten til det benefiserte godset (Opplysningsvesenets fond).

Tid og sted: 24. okt. 2019 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Sjur Atle Furali speaks about changing interpretation of the Ten Commandments and natural law in Denmark-Norway from 1536 to 1683.