Lunsjseminarer

Kommende 5 dager

25 mars
Tid og sted: 25. mars 2019 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Tomas Midttun Tobiassen, tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. mars 2019 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Arkeolog Egil Lindhart Bauer innleder om utgravingsprosjektet i forbindelse med omleggingen av Follobanen i Gamlebyen og hvordan funnene viser betydningen av Magnus Lagabøtes bylov.    

 

Tid og sted: 1. apr. 2019 12:00 - 13:30, Domus Media, Lødrups kjeller

We welcome all to this lunch seminar regarding the legal processes between the Western Sahara liberation movement POLISARIO and the EU. 

Please register before March 24th

Speaker is Manuel Devers, the legal counsel of the POLISARIO Front before the Court of Justice of the European Union (CJEU).

Tid og sted: 2. apr. 2019 09:00 - 10:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Helge Syrstad innleder om temaet «Statlig pengeteori – en presentasjon», basert på hans bok om samme tema. Boken vil bli publisert med lenke på Norges Banks hjemmesider i første halvdel av februar.

Tid og sted: 11. apr. 2019 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Brage Thunestvedt Hatløy, Det juridiske fakultet (UiB), innleder om temaet "Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder". Brage arbeider med PhD-avhandling om norsk middelalderrett.

Tid og sted: 29. apr. 2019 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning av stipendiat Nils Gunnar Skretting, Institutt for offentlig rett. Kommentarer ved professor Christoffer C. Eriksen.

Dette seminaret utgjør den offentlige delen av Skrettings midtveisevaluering.