Tidligere arrangementer - Side 10

Tid og sted: 17. feb. 2014 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Stortingsrepresentant Michael Tetszchner (Høyre), første nestleder, kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Tid og sted: 27. jan. 2014 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Arbeiderpartiet), leder, kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Tid og sted: 13. jan. 2014 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Hans Petter Graver og professor em. Finn-Erik Vinje innleder.

Tid og sted: 12. des. 2013 12:1513:30, Hjørnerommet DB

Kirsten Sandberg innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Tid og sted: 2. des. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Høyesterettsdommer Bård Tønder innleder.

Tid og sted: 11. nov. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets lovavdeling, innleder.

Tid og sted: 28. okt. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Stipendiat Jørgen Stubberud, ved Det juridiske fakultet, innleder.

Tid og sted: 23. okt. 2013 12:1513:30, Hjørnerommet, DB

Helga Aune innleder om Arbeidsrettens dom av 21.juni 2013, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon. Denne innledningen er den andre av to deler, domsrefleksjon del 1 ble arrangert 26. september.

Tid og sted: 7. okt. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Leonard Besselink, ved University of Amsterdam, innleder.

Tid og sted: 3. okt. 2013 12:0013:30, Rom 571 DN

Eirik Aimer Engebretsen og Isabelle Kleven presenterer sine cutting edge masteroppgaver, Aslak Syse og Knut Papendorf kommenterer.

Tid og sted: 26. sep. 2013 12:1513:30, Hjørnerommet DB

Helga Aune innleder om temaet, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon. Denne innledningen er den første av to deler, domsrefleksjon del 2 arrangeres 24. oktober.

Tid og sted: 23. sep. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal, ved Nordisk institutt for sjørett, innleder.

Tid og sted: 2. sep. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Eivind Smith, ved Institutt for offentlig rett, innleder.

Tid og sted: 29. aug. 2013 12:1513:30, Hjørnerommet DB

Aslak Syse innleder om temaet, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon.

Tid og sted: 10. juni 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Rettshistorisk samling i 2. etg.

Stipendiat Azin Tadjdini fra Institutt for offentlig rett innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 30. mai 2013 12:0013:15, Domus Nova, møterommet 653

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand (SMR) innleder om sak nr. 25/2011 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, der hun dissenterte. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Tid og sted: 27. mai 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Innledning ved professor Jens Saugstad, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 13. mai 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Eivind Smith innleder om noen utvalgte spørsmål vedrørende forslagspakkene i Lønning-utvalgets kjølvann.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 29. apr. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 18. apr. 2013 12:0013:15, Domus Nova, møterommet 653

Lasse Warberg innleder om temaet "Samhandlingsreformens juss. Oversikt og kommentarer".

Tid og sted: 8. apr. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Postdoc Iris Nguyen-Duy innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 4. mars 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Førsteamanuensis Morten Kinander innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 25. feb. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Førsteamanuensis Anne Julie Semb og postdoc Hanne Hagtvedt Vik innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 13. feb. 2013 12:0013:15, Domus Nova, møterommet 653

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innleder om sosialpolitiske utfordringer ved å samtidig skulle fremme arbeidslinja og bekjempe fattigdom. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Tid og sted: 4. feb. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

 – en vurdering av Rt. 2012 s. 519 

Stipendiat Olav Haugen Moen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.