Tidligere arrangementer - Side 11

Professor Eivind Smith innleder om noen utvalgte spørsmål vedrørende forslagspakkene i Lønning-utvalgets kjølvann.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 18. apr. 2013 12:0013:15, Domus Nova, møterommet 653

Lasse Warberg innleder om temaet "Samhandlingsreformens juss. Oversikt og kommentarer".

Postdoc Iris Nguyen-Duy innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Førsteamanuensis Anne Julie Semb og postdoc Hanne Hagtvedt Vik innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 13. feb. 2013 12:0013:15, Domus Nova, møterommet 653

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innleder om sosialpolitiske utfordringer ved å samtidig skulle fremme arbeidslinja og bekjempe fattigdom. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

 – en vurdering av Rt. 2012 s. 519 

Stipendiat Olav Haugen Moen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 17. jan. 2013 12:0013:15, Domus Nova, møterommet 653

Aslak Syse innleder om temaet "Oversikt over rød/grønn velferdspolitikk".

Tid og sted: 10. des. 2012 12:0013:30, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Jan-Bernard Auby, Sciences-Po (Paris) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 3. des. 2012 12:0014:30, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etasje i Vestbygningen (Domus Bibliotheca) - Karl Johans gate 47

Professor Miguel Revenga Sanchez (Cadiz), Torleif Hamre, historiker på "Eidsvoll 1814", og førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 5. nov. 2012 12:0014:00, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Innledninger ved professor Inge Lorange Backer og førsteamanuensis Benedikte Moltumyr Høgberg.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 22. okt. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Førsteamanuensis Synne Sæther Mæhle (UiB) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 24. sep. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Departementsråd Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet, innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 10. sep. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Dag Michalsen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.  

Innledning ved universitetslektor Eva Sarfi fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), UiO.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden