Tidligere arrangementer - Side 3

Tid og sted: 29. mai 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jur.dr Martin Sunnqvist er rådman i Malmö tingsrätt og adjungerad universitetslektor i processrätt och rättshistoria ved Lunds Universitet innleder om dommereder  i middelalderen.   

Tid og sted: 27. mai 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor emeritus Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 14. mai 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Siri Venemyr presenterer sin doktoravhandling  "Forvaltningsrettslige følger av feil og EØS-rettens betydning".

Tid og sted: 13. mai 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett.

Tid: 2. mai 2019 12:0013:00

Professor Maria Fritsche, Institutt for historiske studier NTNU, innleder om "Tysk militærjustis i Norge under okkupasjonen". Maria Fritsche har skrevet en rekke artikler/bøker om tyske militærdomstoler og den rettslige forfølgelsen av "ulydige" soldater under andre verdenskrig. Hennes nye forskningsprosjekt utforsker også rettspraksisen av den tyske militærjustis i Norge.  

Foredraget vil holdes  på engelsk.

Tid og sted: 29. apr. 2019 12:1514:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning av stipendiat Nils Gunnar Skretting, Institutt for offentlig rett. Kommentarer ved professor Christoffer C. Eriksen.

Dette seminaret utgjør den offentlige delen av Skrettings midtveisevaluering. Tidsrammen er ca. 90 minutter.

 

Tid og sted: 11. apr. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Brage Thunestvedt Hatløy, Det juridiske fakultet (UiB), innleder om temaet "Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder". Brage arbeider med PhD-avhandling om norsk middelalderrett.

Tid og sted: 2. apr. 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Helge Syrstad innleder om temaet «Statlig pengeteori – en presentasjon», basert på hans bok om samme tema. Boken vil bli publisert med lenke på Norges Banks hjemmesider i første halvdel av februar.

Tid og sted: 1. apr. 2019 12:0013:30, Domus Media, Lødrups kjeller

We welcome all to this lunch seminar regarding the legal processes between the Western Sahara liberation movement POLISARIO and the EU. 

Please register before March 24th

Speaker is Manuel Devers, the legal counsel of the POLISARIO Front before the Court of Justice of the European Union (CJEU).

Tid og sted: 28. mars 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Arkeolog Egil Lindhart Bauer innleder om utgravingsprosjektet i forbindelse med omleggingen av Follobanen i Gamlebyen og hvordan funnene viser betydningen av Magnus Lagabøtes bylov.    

 

Tid og sted: 25. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Tomas Midttun Tobiassen, tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 19. mars 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Gøril Bjerkan innleder om temaet «Det offentliges erstatningsansvar - basert på en presisering av myndighetsutøvelse og offentlig tjenesteyting». Innledningen vil være basert på hennes doktoravhandling som hun nylig har disputert over.

Tid og sted: 18. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved førsteamanuensis Synnøve Ugelvik, Institutt for offentlig rett. Ugelvik innleder om politisamarbeidet i EU og norsk suverenitet, og vil også presentere boken Police Cooperation and Sovereignty in the EU: Norway’s Lessons for Europe.

Forberedt kommentar ved professor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Innlederne behandler lovkrav og praktiske spørsmål knyttet til utarbeidelse, innhold og fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker for alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, herunder omstendigheter som kan føre til at hjelpedokumenter avskjæres.

Tid og sted: 14. mars 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Boklansering av Jørn Øyrehagen Sunde (Red.):

Fordom og forventning - Ei handbok i rettshistorisk metode

Tema for boka er kontekstualisering, omgrepshistorie, historisk kompara-sjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kjelder. Desse tema er handsama på bakgrunn av refleksjonane til åtte retts-historikarar rundt eigen metodebruk. Tanken er dei som skal gje seg i kast med eit rettshistorisk materiale skal kunna dra vekslar på dei erfaringar som er delt i denne boka. Difor har vi har valt å definera boka som ei handbok i rettshistorisk metode. For den er ikkje komplett gjennom å ta opp alle mogeleg fasettar ved rettshistorisk metode, og den er retta meir på praktisk bruk enn teoretisk refleksjon.

Tid og sted: 13. mars 2019 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room Eckhoffs hjørne

Book launch - Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Associate Professor, University of Copenhagen

Tid og sted: 11. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon med utgangspunkt i en serie av artikler om juridiske superhelter og hverdagshelter han har utarbeidet for Juridika Innsikt.

Tid og sted: 13. feb. 2019 15:0016:00, Domus Media, East Wing, 1st floor, meeting room Petroleum and Energy Law

The research group for International Law and Governance invites you to this afternoon meeting with Professor Christina Voigt

Tid og sted: 5. feb. 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Ivar Alvik innleder om temaet «Konsesjoners grunnlovsvern (inkludert vernet etter EMK P1-1) i lys av Gassledsaken».

Tid og sted: 31. jan. 2019 12:0013:30, Domus Media, East Wing, 1st floor, meeting room Petroleum and Energy Law

We regret to inform you that this lunch seminar has been cancelled

Tid og sted: 7. des. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av "Okkupasjonens Høyesterett", skrevet av Hans Petter Graver (Professor ved IFP), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Malcolm Langford presenterer boken "The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism". Redigert av Malcolm Feeley, University of California (Berkely), og Malcolm Langford, Universitetet I Oslo. Boken har bidrag fra alle de nordiske land og dekker en periode på ca 250 år. 

På grunn av matservering krever vi Påmelding.

Tid og sted: 27. nov. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger innleder om temaet "Regjeringens forslag til innskrenking av innsynsrett for allmennheten og Sivilombudsmannen".