Tidligere arrangementer - Side 4

Tid og sted: 14. mars 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Boklansering av Jørn Øyrehagen Sunde (Red.):

Fordom og forventning - Ei handbok i rettshistorisk metode

Tema for boka er kontekstualisering, omgrepshistorie, historisk kompara-sjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kjelder. Desse tema er handsama på bakgrunn av refleksjonane til åtte retts-historikarar rundt eigen metodebruk. Tanken er dei som skal gje seg i kast med eit rettshistorisk materiale skal kunna dra vekslar på dei erfaringar som er delt i denne boka. Difor har vi har valt å definera boka som ei handbok i rettshistorisk metode. For den er ikkje komplett gjennom å ta opp alle mogeleg fasettar ved rettshistorisk metode, og den er retta meir på praktisk bruk enn teoretisk refleksjon.

Tid og sted: 13. mars 2019 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room Eckhoffs hjørne

Book launch - Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Associate Professor, University of Copenhagen

Tid og sted: 11. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon med utgangspunkt i en serie av artikler om juridiske superhelter og hverdagshelter han har utarbeidet for Juridika Innsikt.

Tid og sted: 5. feb. 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Ivar Alvik innleder om temaet «Konsesjoners grunnlovsvern (inkludert vernet etter EMK P1-1) i lys av Gassledsaken».

Tid og sted: 7. des. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av "Okkupasjonens Høyesterett", skrevet av Hans Petter Graver (Professor ved IFP), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Malcolm Langford presenterer boken "The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism". Redigert av Malcolm Feeley, University of California (Berkely), og Malcolm Langford, Universitetet I Oslo. Boken har bidrag fra alle de nordiske land og dekker en periode på ca 250 år. 

På grunn av matservering krever vi Påmelding.

Tid og sted: 27. nov. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger innleder om temaet "Regjeringens forslag til innskrenking av innsynsrett for allmennheten og Sivilombudsmannen". 

Tid og sted: 26. nov. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved lagdommer Michael Reiertsen:

Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

Tid og sted: 20. nov. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg innleder om rettslig adgang til å nekte bruk av mobiltelefon i offentlige institusjoner og for offentlig ansatte.

Tid og sted: 8. nov. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Christoffer C Eriksen om "Konstitusjon og krig".

Tid og sted: 29. okt. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Pernille Sandberg Drtina, tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, nå ved advokatfirmaet Schjødt.

Tid og sted: 23. okt. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Ivar Alvik innleder om boken han og Henrik Bjørnebye holder på å skrive om konsesjonsrett.

Tid og sted: 18. okt. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Næringsstipendiat Guri Hjallen Eriksen om "Offentligrettslig regulering av kommersielle fiskerier i saltvann i et rettshistorisk perspektiv".

Tid og sted: 15. okt. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Etter innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien er forslag til endringer i tvisteloven nå ute på høring. Kaja Moen Welo fra Justis- og beredskapsdepartementet redegjør for forslaget. Høringsfristen er 20. oktober.

Tid og sted: 27. sep. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Forfatter Erik Rudeng, som for tiden skriver Morgenbladets historie, innleder om «Morgenbladet og skandinavismen fra 1840-årene til unionsoppløsningen»

Tid og sted: 25. sep. 2018 15:0017:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden 1815-1914 (Oslo Studies in Legal History, 2018), skrevet av Lars Björne (professor emeritus, Åbo Universitet), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

NB! Merk tiden kl. 15 – 17.

Tid og sted: 17. sep. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett. Seminaret vil utdype konstitusjonelle sider av rapporten om Libya-intervensjonen.

Tid og sted: 13. sep. 2018 12:0013:30, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Ferdige masterstudenter møter UiO:Norden-forskere. 

NB! Merk tidspunktet!

Tid og sted: 12. sep. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Stefaan Voet ved Leuven Centre for Public Law innleder. Innlegget vil holdes på engelsk.

Tid og sted: 23. aug. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Torgslaget 1829: Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama (Santérus Förlag, 2018) skrevet av Torbjörn Nilsson (professor ved Södertörns Högskola), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.