Tidligere arrangementer - Side 4

Tid og sted: 26. nov. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved lagdommer Michael Reiertsen:

Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

Tid og sted: 20. nov. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg innleder om rettslig adgang til å nekte bruk av mobiltelefon i offentlige institusjoner og for offentlig ansatte.

Tid og sted: 8. nov. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Christoffer C Eriksen om "Konstitusjon og krig".

Tid og sted: 29. okt. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Pernille Sandberg Drtina, tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, nå ved advokatfirmaet Schjødt.

Tid og sted: 23. okt. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Ivar Alvik innleder om boken han og Henrik Bjørnebye holder på å skrive om konsesjonsrett.

Tid og sted: 18. okt. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Næringsstipendiat Guri Hjallen Eriksen om "Offentligrettslig regulering av kommersielle fiskerier i saltvann i et rettshistorisk perspektiv".

Tid og sted: 15. okt. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Etter innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien er forslag til endringer i tvisteloven nå ute på høring. Kaja Moen Welo fra Justis- og beredskapsdepartementet redegjør for forslaget. Høringsfristen er 20. oktober.

Tid og sted: 27. sep. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Forfatter Erik Rudeng, som for tiden skriver Morgenbladets historie, innleder om «Morgenbladet og skandinavismen fra 1840-årene til unionsoppløsningen»

Tid og sted: 25. sep. 2018 15:0017:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden 1815-1914 (Oslo Studies in Legal History, 2018), skrevet av Lars Björne (professor emeritus, Åbo Universitet), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

NB! Merk tiden kl. 15 – 17.

Tid og sted: 17. sep. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett. Seminaret vil utdype konstitusjonelle sider av rapporten om Libya-intervensjonen.

Tid og sted: 13. sep. 2018 12:0013:30, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Ferdige masterstudenter møter UiO:Norden-forskere. 

NB! Merk tidspunktet!

Tid og sted: 12. sep. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Stefaan Voet ved Leuven Centre for Public Law innleder. Innlegget vil holdes på engelsk.

Tid og sted: 23. aug. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Torgslaget 1829: Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama (Santérus Förlag, 2018) skrevet av Torbjörn Nilsson (professor ved Södertörns Högskola), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 14. juni 2018 12:1513:00, Domus Media, East wing, 1st floor, meeting room Dept. for Petroleum and Energy Law

Was Norway's support a violation of Syrian sovereignty and a breach of the principle of non-intervention?

What is the significance of Norway's intent in supporting the paramilitary group?

Can it be justified as self-defense in accordance with article 51 UNC?

Introduction based on an article published in Klassekampen by Phd. Stipendiat Jørgen Skjold and Prof. Malcolm Langford, followed by a comment by Prof. Geir Ulfstein.

Tid og sted: 14. juni 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Merethe Roos, Høgskolen i Sørøst-Norge, innleder om «'For kirken med det rene ord?' Offentlighet og teologiske reaksjoner etter utgivelsen av P.A. Jensens lesebok i 1863».

Tid og sted: 5. juni 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Andreas Dalaker innleder om sin masteroppgave. Oppgavens tema er rommet for kommunalt selvstyre i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.

 

Tid og sted: 1. juni 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan kan det stimuleres til tidsriktige forlik og effektiv tvisteløsning? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort og professor Sverre Blandhol presenterer sitt forskningsprosjekt som har dette fokuset.

Tid og sted: 31. mai 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Kjell Åke Modéer, Universitetet i Lund, innleder om temaet: «Frede Castberg og kirkeretten».

Tid og sted: 28. mai 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett (UiO).  

Tid og sted: 4. mai 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Sverre Blandhol presenterer deler av sin nye forhandlingsbok.

Tid og sted: 26. apr. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Beate Fiskerstrand, Nifs, innleder om de rettshistoriske sider av sitt prosjekt “Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold”

Tid og sted: 23. apr. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved ass. direktør Kyrre Grimstad, Stortinget.

Tid og sted: 19. apr. 2018 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Førsteamanuensis Geir Heivoll, Institutt for offentlig rett (IOR), innleder om «Politi og møteoffentlighet på 1800-tallet».

Tid og sted: 13. apr. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan opplever partene konfliktrådet? Karen Kristin Paus, kriminolog og seniorrådgiver i Konfliktrådets sekretariat, innleder om nye muligheter og nye utfordringer ved konfliktrådsordningen.