Tidligere arrangementer - Side 5

Tid og sted: 23. feb. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Kåre Lilleholt, Institutt for privatrett, innleder om "Exit for europeisk privatrett? Om utsiktene for arbeidet med modellover og andre harmoniseringstiltak.".

Tid og sted: 9. feb. 2017 10:0015:00, Rettshistorisk samling

Marit Halvorsen er 60 år! Med dette feires Marits 60 år av hennes mange venner og kolleger med et fagseminar med temaer fra Marits virkefelt: Kvinnerett, helserett, rettshistorie, forvaltningsrett og 1814-forskning.

Påmelding til Margrethe Østbø innen 1. februar (bindende påmelding).

Seminaret kan bli fulltegnet og lukket for videre påmelding.

Tid og sted: 2. feb. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Kai Spurkland innleder om "Krig og fred og sånn. Grunnloven og bruk av militærmakt i fredstid. Tolking av Grl. § 101 tredje ledd i dag.".

Tid og sted: 6. des. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Det er i dag både erkjent og erfart at EØS-rettens krav til norsk rett har betydning også for spørsmål som behandles innenfor rammene av det som gjerne kalles alminnelig forvaltningsrett. Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett innleder.

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Søren Mørup ved Aarhus Universitet innleder om rettsgrunnsetningen om beskyttelse av berettigede forventninger i dansk forvaltningsrett, herunder forholdet til EMK TP1 art. 1.

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet tar for seg utfordringer for forvaltningsretten.

Tid og sted: 26. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Senioranalytiker Tor Egil Vibelmo gir en evaluering av  offentleglova.

Tid og sted: 6. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Forvaltningsrettslig lunsjseminar: innledning ved professor Inge Lorange Backer.

Tid og sted: 17. des. 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Tone Linn Værstad innleder.

Tid og sted: 3. des. 2015 12:0012:45, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Aslak Syse innleder.

Tid og sted: 4. juni 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

May-Len Skilbrei innleder.

Tid og sted: 23. apr. 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Astri Syse tar for seg Norges befolkningsvekst i overskuelig framtid.

Tid og sted: 9. apr. 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Anne Kjersti Befring og Jon Christian Fløysvik Nordrum innleder.

Tid og sted: 19. mars 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Elisabeth Gording Stang innleder.

Tid og sted: 5. mars 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Niklas Jakobsson innleder.

Tid og sted: 15. jan. 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Elisabeth Eneroth innleder om rettssikkerhet, legitimitet og tillit ved beslutninger om unges omsorg. Deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Tid og sted: 20. nov. 2014 12:1513:30, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Aslak Syse innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Tid og sted: 20. nov. 2014 12:1513:15, Domus Nova, Meeting room 571

The case, which will be presented by Ole Kristian Fauchald, concerns access to environmental information and effectiveness of available remedies. A public hearing of the case will take place in Geneva on December 17. The documents of the case can be accessed at UNECE's webpage.

Tid og sted: 6. nov. 2014 12:1513:30, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Asbjørn Kjønstad innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Nils Christie kommenterer.

Tid og sted: 2. okt. 2014 12:1513:30, Hjørnerommet DB

Jon Christian Fløysvik Nordrum innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Tid og sted: 5. juni 2014 12:1513:00, Hjørnerommet DB

Anniken Sørlie innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Tid og sted: 8. mai 2014 12:1513:00, Hjørnerommet DB

May-Len Skilbrei innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Tid og sted: 24. apr. 2014 12:1513:00, Hjørnerommet DB

Aslak Syse innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Tid og sted: 3. apr. 2014 12:1513:00, Hjørnerommet DB

Kirsten Ketscher innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Tid og sted: 12. des. 2013 12:1513:30, Hjørnerommet DB

Kirsten Sandberg innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.