Tidligere arrangementer - Side 6

Tid og sted: 29. nov. 2017 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room 325

Support for research projects - strategy for proposals and external possibilities. 

Tid og sted: 28. nov. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Arvid Aage Skaar innleder om temaet "Skatteforvaltningsrett - "den ukjente" forvaltningsretten".

Tid: 27. nov. 2017 12:1513:15

Dagens seminar er dessverre avlyst på grunn av sykdom.

Tid og sted: 23. nov. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Hans Petter Graver innleder om temaet: «Dommeren som likte roser». 

Tid og sted: 14. nov. 2017 10:0016:00, Seminarrommet, Juridisk bibliotek (1.etasje, Domus Bibliotheca)

I 2017 fyller Dag Michalsen 60 år og har samtidig besittet lærestolen i rettshistorie i 20 år. Kolleger og venner feirer ham!

Tid og sted: 7. nov. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Sverre Flaatten innleder om temaet "Transocean blues: en handlingsteoretisk refleksjon over rettslig kontroll av kapital".

Tid og sted: 2. nov. 2017 11:3014:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

For å feire at lunsjene i rettshistorisk samling er 20 år, inviteres tidligere vit. asser. og avhandlingsskrivende i rettshistorie til et halvdagsseminar 2. november. 

Tid og sted: 31. okt. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Nikolai K. Winge innleder om temaet "Når departementet tolker loven feil. Om konsekvensene av 7000 ugyldige tillatelser i strandsonen".

Tid og sted: 26. okt. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Tim van Gerven, Amsterdam Universitet, innleder om «Cultivating Scandinavian Culture. Scandinavism and the Creation of a Scandinavian Identity in the Nineteenth Century».

Påmelding. 

Tid og sted: 16. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Tid og sted: 16. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Tid og sted: 13. okt. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder.

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor James May, Widener University.

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor James May, Widener University.

Meera Nair
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Researcher Meera Nair from the National Law University Delhi is visiting the Department of Public and International Law.

Påmelding.

Tid og sted: 25. sep. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Vibeke Blaker Strand.

Tid og sted: 25. sep. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Vibeke Blaker Strand.

Tid og sted: 21. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Innledes av forsker Harald Espeli, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI.

Påmelding.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø innleder.

Tid og sted: 11. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling

I anledning utgivelsen av "Høyesterett, straffen og tyveriene: Straffeutmålingsbegrunnelser i etterkrigstiden" (Fagbokforlaget, 2017) av Sverre Flaatten (førsteamanuensis ved Politihøgskolen) arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Påmelding til marit.halvorsen@jus.uio.no.

Tid og sted: 11. sep. 2017 11:0012:30, NB: Merk tid og sted! Møterom 326, Domus Bibliotheca

Innledning ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Tid og sted: 11. sep. 2017 11:0012:30, NB: Merk tid og sted! Møterom 326, Domus Bibliotheca

Innledning ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Tid og sted: 16. juni 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Begrunnelsen i en rettsavgjørelse har viktige prosessuelle funksjoner, og førsteamanuensis Jussi Pedersen vil i sitt innlegg omtale disse sentrale funksjonene.

Tid og sted: 13. juni 2017 09:0010:30, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Halvard Haukeland Fredriksen og Christoffer C. Eriksen innleder om temaet "EØS-rettslige rammer for utforming av ny forvaltningslov".

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Caroline Bang Stordrange innleder om temaet "Offentligrettslig regulering av informasjon til markedet - bidrar utsteders løpende informasjonsplikt til effisiente priser?"