Tidligere arrangementer - Side 6

Tid og sted: 13. okt. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder.

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor James May, Widener University.

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor James May, Widener University.

Meera Nair
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Researcher Meera Nair from the National Law University Delhi is visiting the Department of Public and International Law.

Påmelding.

Tid og sted: 25. sep. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Vibeke Blaker Strand.

Tid og sted: 25. sep. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Vibeke Blaker Strand.

Tid og sted: 21. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Innledes av forsker Harald Espeli, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI.

Påmelding.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø innleder.

Tid og sted: 11. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling

I anledning utgivelsen av "Høyesterett, straffen og tyveriene: Straffeutmålingsbegrunnelser i etterkrigstiden" (Fagbokforlaget, 2017) av Sverre Flaatten (førsteamanuensis ved Politihøgskolen) arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Påmelding til marit.halvorsen@jus.uio.no.

Tid og sted: 11. sep. 2017 11:0012:30, NB: Merk tid og sted! Møterom 326, Domus Bibliotheca

Innledning ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Tid og sted: 11. sep. 2017 11:0012:30, NB: Merk tid og sted! Møterom 326, Domus Bibliotheca

Innledning ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Tid og sted: 16. juni 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Begrunnelsen i en rettsavgjørelse har viktige prosessuelle funksjoner, og førsteamanuensis Jussi Pedersen vil i sitt innlegg omtale disse sentrale funksjonene.

Tid og sted: 13. juni 2017 09:0010:30, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Halvard Haukeland Fredriksen og Christoffer C. Eriksen innleder om temaet "EØS-rettslige rammer for utforming av ny forvaltningslov".

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Caroline Bang Stordrange innleder om temaet "Offentligrettslig regulering av informasjon til markedet - bidrar utsteders løpende informasjonsplikt til effisiente priser?"

Tid og sted: 1. juni 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Førsteamanuensis Atle Libæk Wold, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, innleder om ""Deep background": Rogue courts at work in Scotland? En sammenligning av de skotske og engelske oppvigleri-rettsakene på 1790-tallet".

Tid og sted: 29. mai 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Rainer Arnold (Regensburg).

Tid og sted: 19. mai 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Ola Ø. Nisja vil gi en overordnet innføring i sitt avhandlingstema tvistelovens betydning i voldgift. Han vil belyse den formelle tilknytningen mellom tvisteloven og voldgiftsloven, og komme inn på hvordan tvisteloven også utover dette spiller inn ved fastleggelse og anvendelse av reglene som gjelder for voldgift i Norge.

Tid og sted: 11. mai 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor em. Lars Björne, Åbo Universitet, innleder om "Ringeagt mod... de constitutionelle Magter - tillåten regeringskritik och tryckfrihetsbrott i Norden på 1800-talet".

Tid og sted: 9. mai 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Margrethe Buskerud Christoffersen innleder om temaet «Hva er et aksjeselskap? Mellom lovkrav og avtalefrihet i aksjeselskapsretten».

Tid og sted: 8. mai 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets lovavdeling.

Tid og sted: 2. mai 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Live Karbø Onstad innleder om temaet "Offentlig samarbeid med ideelle aktører - forvaltningsrettslige og EØS-rettslige perspektiver".

Tid og sted: 28. apr. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Samspillet mellom sivil prosess og straffeprosess belyses med utgangspunkt i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Det redegjøres for tvistelovens betydning under lovarbeidet og for hvordan loven virket inn på utforming og innhold av lovforslaget.

Tid og sted: 24. apr. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Stipendiat Dina Townsend

Tid og sted: 20. apr. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Jesper Lundsby Skov, Syddansk Universitet, innleder om "Dansk konstitutionalisme efter 1848".

Tid og sted: 18. apr. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Morten Kinander innleder om temaet "Hobbes, Weber og den moderne forvaltningsretten".