Tidligere arrangementer - Side 7

Tid og sted: 24. apr. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Stipendiat Dina Townsend

Tid og sted: 20. apr. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Jesper Lundsby Skov, Syddansk Universitet, innleder om "Dansk konstitutionalisme efter 1848".

Tid og sted: 18. apr. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Morten Kinander innleder om temaet "Hobbes, Weber og den moderne forvaltningsretten".

Tid og sted: 3. apr. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Eirik Holmøyvik, Bergen.

Tid og sted: 30. mars 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Christophe Hillion, Leiden og Göteborg (p.t. også NUPI og Senter for Europarett), innleder om "The history of drafting Art. 50 of the Treaty of Lisbon".

Tid og sted: 28. mars 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Trude Myklebust innleder om temaet "Børsens rolle i markeder med høyfrekvenshandlere".

Tid og sted: 24. mars 2017 11:0012:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvilke konsekvenser EMK artikkel 13 har for norsk sivilprosess blir tema for denne tvistelunsjen.

Tid og sted: 16. mars 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Katherine Aaslestad, West Virginia University, innleder om "Unexpected Wartime Legacies: German Central European Case Studies after 1814".

Tid og sted: 2. mars 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Innledning av Stud.jur. Siri Elisabeth Bernssen, Bergen.

Tid og sted: 28. feb. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Astrid Iversen innleder om temaet "Restrukturering av statlig gjeld og staten som økonomisk aktør".

Tid og sted: 27. feb. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved forsker Matthew William Saul (PluriCourts)

Tid og sted: 23. feb. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Kåre Lilleholt, Institutt for privatrett, innleder om "Exit for europeisk privatrett? Om utsiktene for arbeidet med modellover og andre harmoniseringstiltak.".

Tid og sted: 17. feb. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Dommere i Høyesterett har utviklet et forhold til rettskildene som er i strid med vanlig juridisk metode, hevder Anne Robberstad. Høyesteretts egenproduserte motto «rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling» analyseres i lys av endringer i tvistemålsloven, straffeprosessloven og tvisteloven.

Tid og sted: 13. feb. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Stipendiat Nils Gunnar Skretting.

Tid og sted: 9. feb. 2017 10:0015:00, Rettshistorisk samling

Marit Halvorsen er 60 år! Med dette feires Marits 60 år av hennes mange venner og kolleger med et fagseminar med temaer fra Marits virkefelt: Kvinnerett, helserett, rettshistorie, forvaltningsrett og 1814-forskning.

Påmelding til Margrethe Østbø innen 1. februar (bindende påmelding).

Seminaret kan bli fulltegnet og lukket for videre påmelding.

Tid og sted: 7. feb. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Knut Bergo innleder om temaet "Moderne statskapitalisme - perspektiver for diskusjon".

Tid og sted: 2. feb. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Kai Spurkland innleder om "Krig og fred og sånn. Grunnloven og bruk av militærmakt i fredstid. Tolking av Grl. § 101 tredje ledd i dag.".

Tid og sted: 30. jan. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Ole Kristian Fauchald

Tid og sted: 13. jan. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvem skal sortere digitalt lagret materiale og hvordan skal det sorteres?

Tid og sted: 12. des. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Øyvind Østerud

Tid og sted: 6. des. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Det er i dag både erkjent og erfart at EØS-rettens krav til norsk rett har betydning også for spørsmål som behandles innenfor rammene av det som gjerne kalles alminnelig forvaltningsrett. Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett innleder.

Tid og sted: 28. nov. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning på engelsk ved førsteamanuensis Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett. Spørsmål og debatt i etterkant vil være på både norsk og engelsk.

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Søren Mørup ved Aarhus Universitet innleder om rettsgrunnsetningen om beskyttelse av berettigede forventninger i dansk forvaltningsrett, herunder forholdet til EMK TP1 art. 1.

Tid og sted: 7. nov. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Dag Michalsen.

Tid og sted: 24. okt. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved dommer Arnfinn Bårdsen, Høyesterett.