Tidligere arrangementer - Side 8

Tid og sted: 30. jan. 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Ole Kristian Fauchald

Tid og sted: 13. jan. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvem skal sortere digitalt lagret materiale og hvordan skal det sorteres?

Tid og sted: 12. des. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Øyvind Østerud

Tid og sted: 6. des. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Det er i dag både erkjent og erfart at EØS-rettens krav til norsk rett har betydning også for spørsmål som behandles innenfor rammene av det som gjerne kalles alminnelig forvaltningsrett. Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett innleder.

Tid og sted: 28. nov. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning på engelsk ved førsteamanuensis Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett. Spørsmål og debatt i etterkant vil være på både norsk og engelsk.

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Søren Mørup ved Aarhus Universitet innleder om rettsgrunnsetningen om beskyttelse av berettigede forventninger i dansk forvaltningsrett, herunder forholdet til EMK TP1 art. 1.

Tid og sted: 7. nov. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Dag Michalsen.

Tid og sted: 24. okt. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved dommer Arnfinn Bårdsen, Høyesterett.

Tid og sted: 10. okt. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Regjeringsråd Nina Frisak

Tid og sted: 29. sep. 2016 12:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Professor Tong Zhiwei, East China University of Political Science and Law (ECUPL), Shanghai, Director of the Center for Rule of Law in China and Vice-President of  the Constitutional Law Society of China, will give an introduction:

"On the Implementation of Constitutional Law in China: An Approach to Socialist Constitutionalism" Followed by time for questions and discussion.

Tid og sted: 26. sep. 2016 12:0014:00, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Eivind Smith. Kommentarer ved stortingsrepresentantene Martin Kolberg og Michael Tetzschner (komiteens leder og nestleder)

Tid og sted: 12. sep. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved advokatfullmektig (tidligere vit.ass.) Hege Løchen

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet tar for seg utfordringer for forvaltningsretten.

Tid og sted: 6. juni 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Stipendiat Henriette N. Tøssebro

Tid og sted: 9. mai 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Anne Robberstad

Tid og sted: 26. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Senioranalytiker Tor Egil Vibelmo gir en evaluering av  offentleglova.

Tid og sted: 18. apr. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Geir Ulfstein.

Tid og sted: 6. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Forvaltningsrettslig lunsjseminar: innledning ved professor Inge Lorange Backer.

Tid og sted: 4. apr. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Departementsråd Eva Hildrum

Tid og sted: 14. mars 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved stipendiat Anders Narvestad, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 29. feb. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Advokat Marius Emberland

Tid og sted: 15. feb. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Stipendiat Niels Langager fra Aarhus

Tid og sted: 1. feb. 2016 12:0013:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Stortingsrepresentant Michael Tetzschner.

 

Tid og sted: 17. des. 2015 12:1513:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Tone Linn Værstad innleder.

Tid og sted: 3. des. 2015 12:0012:45, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Aslak Syse innleder.