2013

Sist endret 23. jan. 2013 16:31 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innleder om sosialpolitiske utfordringer ved å samtidig skulle fremme arbeidslinja og bekjempe fattigdom. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Sist endret 26. aug. 2013 11:02 av Guro Frostestad

Aslak Syse innleder om temaet, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon.

Sist endret 11. jan. 2013 12:44 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand (SMR) innleder om sak nr. 25/2011 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, der hun dissenterte. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Sist endret 21. nov. 2013 15:26 av Morten Kjelland

Kirsten Sandberg innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Sist endret 26. sep. 2013 19:54 av Guro Frostestad

Eirik Aimer Engebretsen og Isabelle Kleven presenterer sine cutting edge masteroppgaver, Aslak Syse og Knut Papendorf kommenterer.

Sist endret 10. jan. 2013 12:31 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Aslak Syse innleder om temaet "Oversikt over rød/grønn velferdspolitikk".

Sist endret 25. sep. 2013 10:35 av Guro Frostestad

Helga Aune innleder om temaet, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon. Denne innledningen er den første av to deler, domsrefleksjon del 2 arrangeres 24. oktober.

Sist endret 12. mars 2013 15:25 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Lasse Warberg innleder om temaet "Samhandlingsreformens juss. Oversikt og kommentarer".

Sist endret 21. okt. 2013 20:47 av Øyvind Henden

Helga Aune innleder om Arbeidsrettens dom av 21.juni 2013, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon. Denne innledningen er den andre av to deler, domsrefleksjon del 1 ble arrangert 26. september.