Arbeids- og sosialrettslunsj: Arbeidslinja og fattigdomsbekjempelse

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innleder om sosialpolitiske utfordringer ved å samtidig skulle fremme arbeidslinja og bekjempe fattigdom. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Påmelding til margrethe.ostbo@jus.uio.no innen kl.1600 mandagen før lunsjen.

Publisert 10. jan. 2013 14:24 - Sist endret 23. jan. 2013 16:31