Arbeids- og sosialrettslunsj: Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne? ADHD og militærtjeneste

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand (SMR) innleder om sak nr. 25/2011 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, der hun dissenterte. Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Påmelding til margrethe.ostbo@jus.uio.no innen kl.1600 mandagen før lunsjen.

Publisert 10. jan. 2013 14:26 - Sist endret 11. jan. 2013 12:44