Arbeids- og sosialrettslunsj: «Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten – om raske turn-over og kvalitet på lovforarbeider»

Aslak Syse innleder om temaet, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon.

Publisert 31. juli 2013 10:52 - Sist endret 26. aug. 2013 11:02