Arbeids- og sosialrettslunsj: Rt. 2013 s. 342 – arbeidstakerbegrepet - AVLYST

Helga Aune innleder om temaet, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon. Denne innledningen er den første av to deler, domsrefleksjon del 2 arrangeres 24. oktober.

Publisert 31. juli 2013 11:03 - Sist endret 25. sep. 2013 10:35