Arbeids- og sosialrettslunsj: Mastermaraton

Eirik Aimer Engebretsen og Isabelle Kleven presenterer sine cutting edge masteroppgaver, Aslak Syse og Knut Papendorf kommenterer.

Presentasjoner

  • Eirik Aimar Engebretsen «Religiøse plagg og symboler i domstol og politi. En rettspolitisk gjennomgang av en ufullstendig debatt».
  • Isabelle Kleven «Adgangen til rettshjelp og håndheving i diskrimineringssaker. En rettssosiologisk studie av saker hvor det er gitt fri rettshjelp».

Kommentator

  • Professor Kirsten Ketscher, Institutt for offentlig rett
  • Professor Knut-Erich Papendorf, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Lunsjen arrangeres i samarbeid med forskergruppen RIKS.

Publisert 31. juli 2013 11:11 - Sist endret 26. sep. 2013 19:54