AVLYST: Arbeids- og sosialrettslunsjen med Helga Aune utsettes til vårsemesteret 2014

Helga Aune innleder om Arbeidsrettens dom av 21.juni 2013, og det åpnes deretter for spørsmål og refleksjon. Denne innledningen er den andre av to deler, domsrefleksjon del 1 ble arrangert 26. september.

Presentasjon

Post. doc. ved IOR Helga Aune innleder om Arbeidsrettens dom av 21. juni 2013 som tok opp spørsmålet om hvorvidt grensen for medlemskap i pensjonsordning på 14 timer er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av deltid eller indirekte diskriminering på grunn av kjønn.

Publisert 31. juli 2013 12:05 - Sist endret 21. okt. 2013 20:47