Arbeids- og sosialrettslunsj: FNs barnekomités generelle kommentar nr. 16 (2013) om statenes plikter mht forretningslivets innvirkning på barns rettigheter

Kirsten Sandberg innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Det serveres mat fra kl 12:00. Sandbergs presentasjon begynner kl 12:15.

Publisert 31. juli 2013 12:14 - Sist endret 21. nov. 2013 15:26