Arbeids- og sosialrettslunsj: Kvikksølvdommen i Rt. 2013 s. 1642

Aslak Syse innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

Aslak Syse. Foto: UiO.

Matservering

Det serveres mat fra kl 12:00. Syses presentasjon begynner kl 12:15.

Publisert 13. mars 2014 10:19 - Sist endret 13. mars 2014 10:26