Arbeids- og sosialrettslunsj: Helsehjelp og sosialt arbeid på prostitusjonsfeltet: Framveksten og konsekvenser av særtiltak

May-Len Skilbrei innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

 

May-Len Skilbrei. Foto: UiO.

Matservering

Det serveres mat fra kl 12:00. May-Len Skilbreis presentasjon begynner kl 12:15.

Publisert 13. mars 2014 10:25 - Sist endret 13. mars 2014 10:25