Arbeids- og sosialrettslunsj: Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av foreldrenes betalingsmislighold og hensynet til barnets beste

Jon Christian Fløysvik Nordrum innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Publisert 24. sep. 2014 13:42 - Sist endret 7. mai 2015 10:33