Barnearbeid og skoleplikt i sosialhistorisk og rettslig perspektiv

Asbjørn Kjønstad innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Nils Christie kommenterer.

Asbjørn Kjønstad er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett. Hans forskningsfelt spenner mellom trygderett, helserett, sosialrett, velferdsrett, erstatningsrett, pengekravsrett og statsforfatningsrett.

 

Nils Christie er professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Han har skrevet 15 bøker - flere oversatt til en rekke språk - og et meget stort antall artikler. Han har vært, og er, en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.

Velkommen!

Publisert 24. sep. 2014 13:42 - Sist endret 17. aug. 2015 12:28