Utilregnelighet i psykisk helsevern og strafferetten

Aslak Syse innleder om temaet, deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon.

Aslak Syse er professor ved Institutt for offentlig rett. Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, funksjonshemmedes rettsstilling i samfunnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse.

Bakgrunn

Relevante dommer fra Norges Høyesterett:

 

Velkommen!

 

Publisert 24. sep. 2014 13:42 - Sist endret 7. mai 2015 10:33