AVLYST: Taushetspliktregler til besvær?

Elisabeth Gording Stang innleder.

Elisabeth Gording Stang er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sosialfag.

Velkommen!

 

Publisert 15. des. 2014 21:20 - Sist endret 7. mai 2015 10:35