Befolkningsutviklingen fram mot år 2060

Astri Syse tar for seg Norges befolkningsvekst i overskuelig framtid.

Folketallet i Norge fortsetter å vokse hele dette hundreåret, ifølge mellomalternativet i befolkningsframskrivingene. Veksten blir særlig stor i og rundt de store byene, og vi blir stadig flere eldre: I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel.

Astri Syse, ph.d, er seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå.

Velkommen!

 

Publisert 4. des. 2014 15:13 - Sist endret 15. apr. 2016 11:34