Myndighetenes håndtering av handel med barn i skjæringspunktet mellom barnevern, politi og asyl/opphold

May-Len Skilbrei innleder.

Temaet for lunsjen er norske myndigheters håndtering av handel med barn i skjæringspunktet mellom

  • barnevern (barnevernloven § 4-29)
  • politi (Straffeloven § 224) og
  • asyl/opphold (§§ 30, 38, 98a)

May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Velkommen!

 

Publisert 15. des. 2014 21:22 - Sist endret 11. nov. 2015 09:20