Hvordan utmeisle prioriteringskriterier for retten til nødvendig spesialisthelsehjelp?

Aslak Syse innleder.

Regjeringen har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag. Gruppen skal også vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste (regjeringen.no).

Professor Aslak Syse sitter i denne arbeidsgruppen.

Velkommen!

 

Publisert 5. nov. 2015 10:18 - Sist endret 30. nov. 2015 09:40