2016

Tidligere

Tid og sted: 3. nov. 2016 15:0017:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt DNA-sekvensering og anvendelse av genetiske opplysninger i helsetjenesten

Tid og sted: 15. sep. 2016 10:0012:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Anders Narvestad ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt Folkerettens virkning i norsk rett